Zaštita i Prevencija Mentalnog Zdravlja


Centar za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON

Pružanje podrške razvoju pojedinaca/-ki (posebno ranjivih i marginalizovanih: deca i mladi, žene, osobe sa iskustvom nasilja, osobe sa invaliditetom, stari, socijalno ugroženi/isključeni, osobe lečene od teških bolesti, deca/mladi bez roditeljskog staranja, pripadnici etničkih i drugih vulnerabilnih grupa itd.) i društva u celini, odnosno, u oblasti afirmacije zdravih, pozitivnih životnih stilova, aktivnosti i vrednosti, kao i očuvanja, zaštite i unapređenja psihofizičkog zdravlja i kvaliteta života pojedinaca/-ki, društvenih grupa, posebno ranjivih i marginalizovanih, težeći stvaranju jedn


Subscribe to RSS - Zaštita i Prevencija Mentalnog Zdravlja