Više javno tužilaštvo Novi Sad - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
Sutjeska broj 3,
21000 Novi Sad
Telefon: 
021 4876 444
061 529 433
Email: 
vjtns [at] sbb.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom 07.00 do 15.00 časova
Lokacija: