Centar za socijalni rad Bački Petrovac

Adresa: 
Narodne revolucije br. 7
21470 Bački Petrovac
Telefon: 
021 780 057
Email: 
backipetrovac.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
Radni danima od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: