Opšte Službe Za Žrtve

Viktimološko društvo Srbije

Misija VDS je unapređenje zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.


Centar za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON

Pružanje podrške razvoju pojedinaca/-ki (posebno ranjivih i marginalizovanih: deca i mladi, žene, osobe sa iskustvom nasilja, osobe sa invaliditetom, stari, socijalno ugroženi/isključeni, osobe lečene od teških bolesti, deca/mladi bez roditeljskog staranja, pripadnici etničkih i drugih vulnerabilnih grupa itd.) i društva u celini, odnosno, u oblasti afirmacije zdravih, pozitivnih životnih stilova, aktivnosti i vrednosti, kao i očuvanja, zaštite i unapređenja psihofizičkog zdravlja i kvaliteta života pojedinaca/-ki, društvenih grupa, posebno ranjivih i marginalizovanih, težeći stvaranju jedn


Novosadski humanitarni centar - Psihološko savetovalište

Novosadski humanitarni centar stručnim radom i organizovanim delovanjem doprinosi izgradnji humanog građanskog društva, kroz pružanje pomoći i podrške socijalno ugroženim, osetljivim i marginalizovanim grupama i razvoj njihovih potencijala za dostojanstven život; podsticanje aktivizma građana; unapređivanje kapaciteta zajednice za zaštitu i brigu; promociju zdravlja; istraživački rad i obrazovanje. Naše ciljne grupe su socijalno ugrožene, marginalizovane i posebno osetljive grupe u društvu, među kojima: izbegla i raseljena lica, Romi, starije osobe, deca i mladi, žrtve nasilja.


Subscribe to RSS - Opšte Službe Za Žrtve